Kan kanseri

Lösemi bitkisel tedavisi

Kan kanseri / lösemi bitkisel tedavisi ile ilgili aşağıdaki uygulama Dünya birçok ülkede uygulanmaktadır.
Özellik ile Dağıstan, Çeçenistan Rusya, Kazakistan, Hindistan, Moğolistan, Çin gibi Kuzey Kafkasya, Orta Asya, Uzak doğu gibi ülkelerde bu uygulamalar yapılmaktadır.
Bu ülkelerin tamamından;
Doktorların,
Bitkisel tedavi uzmanlarının,
Bunları kullanan Hastaların tavsiyeleri ile bu sentez hazırlanmıştır.
Bu uygulama Tedaviyi yapan Doktorunuz ile istişare etmek vasıtası ile kullanılmasında fayda vardır.
Hangi ürünü kullanırsanız kullanın.
Mutlaka sizi tedavinizi yapan Doktorunuzdan tavsiye alınız.

Kan kanseri bitkisel tedavisi

Lösemi tedavisi

Kan kanseri lösemi ( all – aml – kll ) nedenleri nelerdir?
Kesin bir neden ortaya konulamasa da sebepleri genetik ve çevresel faktörlerden oluşabilir.
Petrokimyasal maddeler,
Radyasyon,
HIV gibi bazı virüsler
Kanserojen maddeler sebepler arasında sayılabilir.

 

Kan kanseri lösemi ( all – aml – kll ) alternatif tedavi yöntemleri
Lösemi ( all-aml-kll ) kemoterapi tedavisi
Lösemi ( all-aml-kll ) radyoterapi tedavisi
Lösemi ( all-aml-kll ) ilik nakli
Lösemi ( all-aml-kll ) hiperbarik oksijen tedavisi
Lösemi ( all-aml-kll ) ozon tedavisi
Lösemi ( all-aml-kll ) bitkisel tedavisi

 

Kan kanseri lösemi ( all – aml – kll ) tedavisi için gerekli raporlar
Uzman Dr. Teşhis belgesi
Tam kan sayımı
Biyokimya tahlilleri
Kanser markerleri
Tomografi- Mr ya da Pet-ct raporu
Doktorunuz neyi uygun gördüyse bu rapor yeterli olacaktır.
Patoloji raporu
Epikriz ( hastanede yatıldı ise )

 

Kan kanseri lösemi ( all – aml – kll ) nedir?
Kan kanseri lösemi ( all – aml – kll ) akyuvarlar başta olmak üzere kan hücrelerinin kontrol dışı ve normalin üzerinde çoğalması ile oluşur. Çok sayıda ve kötü huylu bu hücreler normal ilik hücrelerinin yerini alarak iliklerde hasara yol açar. Bunun sonucunda vücut savunması için hayati önemde olan lökositler ve kan pıhtılaşmasında rol oynayan plateletlerin sayısı azalır. Buna bağlı olarak savunma sistemi zayıflamış vücut kolay iltihap kapar ve yoğun kanamalar gözlemlenir. lösemi ( all – aml – kll ) türleri bulunmakta
Kandaki alyuvarların anormal derecede artmasına neticesinde oluşur
Normal dokuların gelişmesini aşan ve onlara uyum göstermeyen kendini meydana getiren yaranını ortadan kalkmasından sonra dahi büyümesine ve üremesine devam eden doku kitlesidir.
Hücre sayısının artması anlamına gelen hiperploziden farkı kendini meydana getiren sebsbin ortadan kalkması halinde dahi üremeye ve büyümeye devam etmesidir.
Tümörler insan vücuduna yarar hiçbir şey yapmaksızın kandan besleyici madde alarak normal dokuların zararına çalışır.
Ölmeyen hücreler ölümsüzler gibi desek yeri var.
Var olur büyür gelişir.
Ve devam eder bulunduğu organı ve yerleştiği yeri yok edene kadar.
Taki ona bir dur diyene kadar.
Çok hızlı bir şekilde büyüdükleri yani yayıldıkları gibi yavaş bir seyir de izleyebilirler.
Ya da başka bir hastalığın tetiklemesini beklerler.
Vücudun en zayıf düştüğü günde ben buradayım dercesine ortaya çıkarlar hain bir saldırının ilk ışıkları büyüme ve bitmeyen üremeleri ve genişlemeleri yok edene kadar devem eder.
Kanser vücuttaki kötü tümörlere denir.
Kanser hücreleri çevredeki dokuları istila ederek ya da kan hücreleri, lenf damar ları, sinir yoluyla da uzak hücrelerde istilaya gidebilir ler.
Kanser hücreleri için dur durak olmaksızın sadece çoğalma dan başka bir şey yoktur

Lösemi
Kan kanseri yada lösemi bir kan hastalığıdır.
Kan üretim yani ( kemik iliği ve lenfatik sistem ) üzerine etki yaparlar.
Buda kişide lösemi adını verdiğimiz hastalığa neden olur.
Her ne kadar farklı isimlerlede anılsalar sorun en net hali kan hastalığıdır.

Akut Lenfoid Lösemi ( ALL ) Lenfoblast olgunlaşmamış hücrelerin artmasına denir.
Genellikle çocuklarda görülür.
Bunların en sık olarak lenf düğümlerinde görülerek şişlikler olarak ortaya çıkar

Akut Myeloid Lösemi ( AML )Aml ( Akut Myeloid Lösemi ) Myeloblast kan hücrelerinin olgunlaşmamış bu kan hücrelerinin kemik iliğinde artması nedeni ile ortaya çıkan bir lösemi türüdür.

Kronik Lenfoid Lösemi ( KLL ) : Lenfositlerin oluşturduğu bir lösemi türüdür.
Kronik olarak adlandırılır. Lenfositlerin kemik iliğinde yüksek düzeyde artması ve üretiminde oluşan bir lösemi türüdür. Kanser hücreleri kanda lenf nodlarında ve kemik iliğinde görülür . lenflerde şişme olarak da kendini gösterirler

Kronik Myeloid Lösemi ( KML ) : Bu lösemi türündede myeloid hücrelerin yüksek düzeyde artması ile oluşan lösemi türüdür.

Kan kanseri ya da lösemi bir kan hastalığıdır.
Kan üretim yani kemik iliği ve lenfatik sistem üzerine etki yaparlar.
Buda kişide lösemi adını verdiğimiz hastalığa neden olur.
Her ne kadar farklı isimlerle de anılsalar sorun en net hali kan hastalığıdır, Lösemi

Akut Lenfoid Lösemi – All Lenfoblast olgunlaşmamış hücrelerin artmasına denir.
Genellikle çocuklarda görülür.
Bunların en sık olarak lenf düğümlerinde görülerek şişlikler olarak ortaya çıkar

Akut myeloid lösemi – Aml – Akut myeloid lösemi
Myeloblast kan hücrelerinin olgunlaşmamış bu kan hücrelerinin kemik iliğinde artması nedeni ile ortaya çıkan bir lösemi türüdür.

Kronik Lenfoid Lösemi – kll
Lenfositlerin oluşturduğu bir lösemi türüdür.
Kronik olarak adlandırılır.
Lenfositlerin kemik iliğinde yüksek düzeyde artması ve üretiminde oluşan bir lösemi türüdür. Kanser hücreleri kanda lenf nodlarında ve kemik iliğinde görülür.
Lenflerde şişme olarak da kendini gösterirler

Kronik Myeloid Lösemi – kml : Bu lösemi türündede myeloid hücrelerin yüksek düzeyde artması ile oluşan lösemi türüdür.

Kan dolaşımı

Büyük kan dolaşımı
Kanın sol ventrikülden aorta yolu ile periferiye atılması ve bunun kapillere kadar ulaştırılmasından sonra tekrar Venalar ile Atrium Dextruma getirilmesi büyük dolaşım olarak adlandırılır.
Küçük kan dolaşımı
Kanın ventriculus dexterden, A.pulmonalis ile akciğer kapillerine kadar ilerlemesi ve Vv. pulmonalisler arter kanı taşır ile atrium sinistruma getirilmesine küçük dolaşım.

Postal dolaşım
Başlangıcını sindirim kanalı ve dalaktan alan V.hepaticalar aracılığı ile V.cava inferiora dökülmesi portal dolaşım olarak adlandırılır.
Arterler / atardamar kanı merkezden uzaklaştırır
Venler / toplardamarlar kanı merkeze getirirler

1- Aort atardamar
Aorta / aort Aorta ventriculus sinisterin tabanın üst kısmında bulunan Ostium Aorticumdan başlar.
Önce yukarı sağa doğru gider ( Aorta Ascendens ) sonra sol bronşun etrafını dönerek ( Arcus Aorta ) sola ve arkaya doğru bükülür.
TH4 hizasından sonra aşağıya doğru giden aorta ( Aorta Des Cendens ) iki büyük bölüme ayrılır.
Aorta thoracica: Th4-den Th12’ye kadar.
Aorta abdominalis: Th12-den L4 de kadar.
Aorta Ascendens: 5-6cm uzunluğundaki bu bölüm intrapericardialdir.
Buradan A.coronaria dextra etsinistra çıkar.

Arcus aorta
Pericardiumun dışındaki aorta artık Arcus aorta enin başlangıcıdır.
Sola arkaya doğru bükülmüş olup Th4 e kadar devam eder.
1- Truncus Brachiocephalicus:
Sağ taraftan çıkar, 4-5cm uzunluğundadır. İki dalı vardır.
A.carotis communis dextra
A.subclavia dextra
2- A.Carotis Communis Sinistra
3- A.Subclavia Sinistra
2- Venae / venler toplardamar
Arterler tarafından kapiller damarlara kadar gelen kanı kalp atriumlarına götüren damarlara vena denir.
Aorta ile kalpten perifere atılan kanın tekrar kalbe dönmesi işlemini yapar.
Venler oluşum ve gidişleri itibariye yüzeysel ve derin olarak ayrılabilir.
Her artere iki veya daha fazla derin ven eşlik eder.
Yüzeysel venler arterlere eşlik etmez deri altında seyrederler.
Yüzeysel ve derin bütün venler vücutta üç büyük ven toplanarak atrium dextruma dökülür.
Üç gurupta inceleyebiliriz.

1- V.cava superior:
Kalbe hariç vücudun diaphragma üstünde kalan baş boyun, thorax ve üst taraf ven kanın toplayan vendir.
Sağ sol iki Vv. brachiocephalicaenin art.
Sternocostalis dextranın arkasında birleşmesinden oluşur.
V.Brachiocephalicalarda sağda ve solda V.
Jugularis interna ve V.subclaviaların birleşmesinden oluşur.
Sağ V.Brachiocephalica 3cm, soldaki ise 6cmdir.
V.Jugularis interna ile V.subclavialanın birleşme yerine Angulus venosus denir.

2- V.cava inferior
Direk dökülen vendir.

3- Portae
Tek olan ve sindirim sistemi ile ilgili karın organlarının ven kanını taşıyan venalar birleşerek V.portaeyi oluştururlar.
Omentum minustan geçen V.portae, porta hepatis yolu ile karaciğere girer.
Portal sistemin önemli bir özelliği damarların kapiller düzeyde bitmesidir.
Karaciğerdeki ven kapilleri V.cenralislerde toplanır ki bunlardan başlayan küçük venler VV. Hepatiticaeleri yaratır bunlarda V.cava inferiora açılır

 

Lösemi tedavisi ile ilgili gelen hasta başvuruları
Kan kanseri bitkilerle tedavisi
Lösemi bitkisel tedavisi
Lösemi bitkilerle tedavisi
Kan kanseri tedavisi
Lösemi tedavisi
Kll tedavisi
Kll lösemi tedavisi
Kll lösemi bitkisel tedavisi
Kronik lenfoid lösemi tedavisi
Kronik Lenfoid Lösemi bitkisel tedavisi
Kronik lenfositik lösemi bitkisel tedavi
Kml tedavisi
Kml lösemi tedavisi
Kronik myeloid lösemi tedavisi
Kml lösemi bitkisel tedavisi
Kronik Myeloid Lösemi bitkisel tedavisi
All tedavisi
All lösemi tedavisi
All lösemi bitkisel tedavisi
Akut lösemi tedavisi
Akut lenfoid lösemi tedavisi
Akut Lenfoid Lösemi bitkisel tedavisi