Kolon kanseri

Kolon kanseri bitkisel tedavisi

Kolon kanseri bitkisel tedavisi ile ilgili aşağıdaki uygulama Dünya birçok ülkede uygulanmaktadır.
Özellik ile Dağıstan, Çeçenistan Rusya, Kazakistan, Hindistan, Moğolistan, Çin gibi Kuzey Kafkasya, Orta Asya, Uzak doğu gibi ülkelerde bu uygulamalar yapılmaktadır.
Bu ülkelerin tamamından;
Doktorların,
Bitkisel tedavi uzmanlarının,
Bunları kullanan Hastaların tavsiyeleri ile bu sentez hazırlanmıştır.
Bu uygulama Tedaviyi yapan Doktorunuz ile istişare etmek vasıtası ile kullanılmasında fayda vardır.
Hangi ürünü kullanırsanız kullanın.
Mutlaka sizi tedavinizi yapan Doktorunuzdan tavsiye alınız.

Bağırsak kanseri 4. evre yaşam süresi
Kolon kanseri 4. evre yaşam süresi

Bağırsak / kolon kanserinde yaşam süresi ancak tahmini olarak söylemek olur.
Tahmini süre hastanın bulunduğu fizyolojik ve anatomik duruma göre 2-24 ay sürer.
Buda ancak hastanın bulunduğu konuma göre değişmektedir.

En iyisini DOKTORUNUZ bilir.

Kolon kanseri tedavi
Kolon kanseri tedavisi
Bağırsak kanseri tedavisi

Bağırsak kanseri 4. evre  tedavisi
Kolon kanseri 4. evre tedavisi

Kolon / bağırsak kanseri 4. evre Kolon kanseri de diğer kanser çeşitleri gibi erken teşhis çok büyük önem taşımaktadır.

Kolon kanserinin nedeni kesin olarak bilinmemektedir.
Kolon kanseri oluşumunda etkili olan bazı çevresel ve genetik nedenler olabilir.
Kolon kanserinde kişinin beslenmesi hastalık ile ilgili önemli bir etki yapar.
Özellikle hayvansal yağ içerikli beslenen kişilerde, kolon kanserine yakalanma oranı artar.

Bağırsak kanseri 4. evre bitkisel tedavisi
Kolon kanseri 4. evre bitkisel tedavisi

Kolon kanseri bitkilerle tedavisi
Bağırsak kanseri bitkisel tedavisi

 

Kolon kanseri evreleri
Kolon kanseri evreleri aşağıda belirttiğimiz gibidir.

Kolon kanseri evreleri 1
Kanser hücreleri kolonun iç duvarı içine ilerlemiştir.
Tümör kolon duvarı boyunca henüz ilerlememiştir.

Kolon kanseri evreleri 2
Kolon kanseri evre 2‘ yi 2 ayrı bölümde inceleye biliriz.
Kanser kolon duvarı içine doğru, daha derinlere yayılmıştır.
Kanser komşu dokuları işgal etmiş olabilir fakat lenf nodlarına henüz yayılım olmamıştır.
Kanser kolon duvarının ilerisine, yakın organlara veya peritona yayılmıştır.
Lenf nodu tutulumu yoktur.

Kolon kanseri evreleri 3
Kolon kanseri evresi 3’ü 8 ayrı bölümde inceleye biliriz.
Kolon duvarından komsu organlara periton ile veya periton içerisinden yayılmıştır.
Kanser en yakındaki en fazla 3 lenf noduna ve,
Kanser kolonun en iç dokusundan kolon duvarı orta tabakasına kadar ve en çok 3 lenf noduna yayılmıştır.
Kanser yakındaki 4 veya daha fazla lenf noduna ve,
Kolon duvarının orta doku tabakasının ilerisine veya,
Kolon duvarının orta doku tabakasının ilerisine veya,
Peritona veya periton içerisinden yakındaki organlara yayılmıştır.
Kolon ve rektum civarı dokulara veya,

Kolon kanseri evreleri 4
Bu evrede kolon kanseri vücutta metastaz başlamıştır.
Özellikle karaciğer, akciğer gibi diğer organlara yayılmıştır.
Yukarıda yazılı olan evrelerde doktorunuzun söyledikleri altın değerindedir ve mutlaka doktorunuzun tavsiyelerinizi dinleyiniz.

 

Kolon / bağırsak kanseri nedenleri nelerdir?
Yağ ve protein açısından zengin, bitkisel açıdan yetersiz besin tüketimi,
Kalıtsallık nedenler
Çevresel nedenler.
Hemoroit
Kabızlık
Kolit

Kolon / bağırsak kanseri belirtileri nelerdir?
Kansızlık,
Halsizlik,
Kabızlık,
İshal,
Karın ağrısı,
Ağrılı dışkılama,
Sık sık tuvalete çıkma isteği,
Ani kilo kaybı,
Gaitanın incelmesi.
Lütfen Dr.başvurunuz. Dr. nuz sizi yönlendirecektir.

Kolon / bağırsak kanseri alternatif tedavi yöntemleri
Aşağıda bu güne kadar uygulanan tedavilerin en belirin olanları verilmiştir.
Kolon kanseri ameliyatı
Kolon kanseri kematoropi tedavisi
Kolon kanseri radyoterapi tedavisi
Kolon kanseri bitkisel tedavisi
Kolon kanseri ozon tedavisi
Kolon kanseri tedavisi gerçekten bazen sıkıntılı sonuçlar ortaya koyar bu güne kadar yapılan kolon kanseri tedavilerinde oluşan tabloyu çok kısa olarak anlatmak istedim

1-Kolonda oluşan tümörün büyümesi ve yayılma riskine karşılık kolonun belli bir kısmı alınır ve kişi hayatını devam eder
Ameliyat sonrası komplikasyonlara karşı ya da bazen ufak lenflerde sıçramalara karşılık KEMOTERAPİ tedavisi uygulanır.
Ardından bazen tedavi yetersiz kaldığında ya da destek tedavisi gerektiğinde RADYOTERAPİ tedavisi uygulanmaktadır.

2- Kolon kanseri hastasının yapılan muayenesi sonucunda kolondaki tümör alınmasına rağmen yayılma riski ve bazen daha farklı sonuçlar ortaya çıkma riskine karşılık rektum çıkış yerine kolon yüzeye bağlanarak torba yöntemi kullanılır. Buda tabiki kişi için zor bir yöntemdir. Bazen bir ömür boyu böyle yaşıcağınızı düşünürseniz sorun olacaktır.
Kişiye yayılmama ya da dışarı alınması mı diye anlatıldığı zaman kişi yayılmaktansa dışarı alınmasını bir ömür boyuda olsa torba sistemini kabul etmek zorunda kalıyor.

Kolon kanseri rapor örneği
Bağırsak kanseri rapor örneği

Uzman Dr. Teşhis belgesi
Tam kan sayımı
Biyokimya tahlilleri
Kanser markerleri
Tomografi- mr ya da pet raporu –kolonoskopi
Doktorunuz neyi uygun gördüyse bu rapor yeterli olacaktır.
Patoloji raporu
Epikriz ( hastanede yatıldı ise )

Kolon / bağırsak kanseri nedir?
Bağırsaklarda rastlantısal olarak ortaya çıkan bir hastalıktır.
Meydana gelen tümörlerin vücuttaki tahribatı sonucunda oluşur.
Kolon kanseri genel olarak bakıldığında sebepleri çok fazladır.
Nedenleri ne olursa olsun kolon kanseri kalın bağırsaktaki tıkanıklıklar yani tümör ya da başka bir oluşumun bağırsağı tıkaması nedeni ile oluşur.
Kolon kanseri bazen belirti vermeden sadece kabızlık etkilerini göstererek de ortaya çıkar. Bezende bir miyom fistül bezende basur etkileri ile ortaya çıkar.
Ama sonuç ne olur ise olsun kolon kanseri bizce disiplinli tedavi sonucunda çok başarılı neticeler alınabilecek bir türdür.
Kolon kanseri bağırsaklarda oluşumu belli olmayan ya da sebebi belli birçok sebepten dolayı bağırsağın tıkanması neticesinde tuvalet sorunu yaşaması da demek doğru olur.
Bazen günlerce tuvalete çıkamama sorunu ile dayanılmaz acılar çekerler.
Bezende günlerce yemek yeme sorunu yaşarlar.
Sebepler ne olur ise olsun kolon kanseri tedavi edilebilecek bir hastalıktır.
Korkulması gereken bir durum yok sadece her zaman geç kalmaktan kork tek sorun bu bence

 

İntestinum tenue / ince bağırsaklar
Sindirim sisteminin mideden sonraki yolun başlangıcıdır.
Sindirim borusunun en etkin sindirim fonksiyonu ince bağırsaklarda yapılır.
Lipas –Amilaz –Tripsin enzimleri ile kimyasal sindirim ince bağırsaklarda yürütülür.
Duvar yapısında bazı özellikler arz eder 3 tabakadan yapılıdır.

1- Tunica mucosa
2- Tunica muscularis
3- Tunica serosa

İnce bağırsaklar 5-8 metre uzunluğundadır.
İnce bağırsaklar 3 bölümden oluşur.

1- Duoenum on iki barsak bağırsağı
2- Jejinum boş bağırsak
3- İleum kıvrımlı bağırsak

1- Duonum / On iki parmak bağırsağı
Mideden sonra ince bağırsağın ilk parçasıdır.
Nal gibi sola doğru kıvrılmış şekilde olup flexura düodenojejjunalise kadar devam eder
Duonumun 1. parçası olan bulbus düodeni ön ve arkadan peritonla örtülü olduğu halde diğer kısımların sadece ön yüzleri ile peritonla örtülüdür.
Duodenum L1 –L3 omurlar hizasında karın arka duvarına tutunur.

Bölümleri
Pars Superior: Hareketlidir
Pars descendens: columna vertabrelasin sağında bulunur
Paes horisontalis: columna vertabrelesin önünde L3 hizasında
Pars ascendens: yukarı doğru bükülür L2 hizasına gelince
Birden arkadan önce sola doğru bükülerek
Flexura duodenojejunalis i oluşturur.
2- Jejunum / boş bağırsak
Boş barsak denir.
İnce bağırsakların 2/3 ü jejunuma aittir.
Ve karın boşluğunun özellikle sol kısmında yer alır.
Damarları daha bol olduğu için kırmızı renkte gözükür.

Duvar yapısında ki farklar
Yüksek ve sık kıvrıntılı plica circulares leri vardır
Villi intestinalisleri çok sayıdadır fakat duodenumdakilerden daha alçaktır.
Lenf follikülleri nodi lymphatici solitariler dağınıktır
Duvar daha kalındır ve damarlanması fazladır.
3- İleum / kıvrımlı bağırsak
Kıvrımlı barsak ince bağırsağın son bölümü olup bütün ince bağırsağın 3/5 olup bu uzunluktadır.
Kıvrımlı bağırsakları göbek etrafında ve karın boşluğunun sağ tarafında yer almıştır.
Duvarı ince barsak çapı küçüktür ( 2 – 2,5 ) cm.
Mucosa daki plicae circulares ler seyrek ve alçak buna rağmen lenf follikülleri gruplaşmış olup kanlanması az olduğundan rengi soluktur.
jejunum ve ileum un karın arka duvarına asılması mesenterium la olur.
Bu 15 cm olup radix mesenterii aracılığı ile L1 gövdesinden art.
Sacroiliaca dextraya kadar uzanır.
Bağırsak duvar yapısı:
1- Tunica mucosa
Tek katlı silindirik epitelle örtülüdür.
Bol miktarda mucos salgılayan hücrelere sahiptir.
Lenf follikülleri dağınıktır.
Mucosada çok sayıda tüpüler bezler vardır

2- Tunıca muscularıs
Sirküler ve longitudinal dizilmiş iki kas tabaka sından oluşmuştur.
Sirküler kaslar bütün bölümlerde bulunmasına rağmen longitudinal kaslar bağırsağın uzun ekseninde bazı bölgelerde yığılmıştır.
Bunlara taenia denir.
Bu taenia ‘ler transvers kolondaki duruşlarına göre 3 çeşittir.
Taenia libera taenia mesocolia t.omental.

3- Tunıca serosa:
Kalın bağırsağın değişik bölümlerini değişik şekilde örten peritonun visceral yaprağından ibarettir.
Örneğin colon transversum ve c.sigmoideum’u tümü ile sarar ( intraperitoneal ) colon ascendes ve descenden’sin ise ön ve iç yan yüzlerini sarar ( arka yüz peritonsuz’dur ).
Ayrı ayrı bölümlerinin özellikleri

 

Bağırsak bölümleri 3 kısımdan oluşur:
1- Caecum
2- Colon lar
3- Rectum

1- Caecum
Fossa iliaca dextra’da bulunan ve kalın bağırsağın en geniş bölümüdür.
Uzunluğu yaklaşık 7cm çapıda 6-7cm kadardır.
Sık olarak intraperitonealdir bu nedenle oldukça hareketlidir.
Dip kısmında ( üç tenyanın birleştiği yerde ) appendix vermiformis bulunur.
Lenfoepitelial bir yapıda olan appendix vermiformis 5-15cm uzunluğunda 2-8cm kalınlığındadır caecum’a ostium appendicis vermiformis ile açılır.
Mesenteriolumu vardır içinden a.appendicis vermiformis geçer ince bağırsağın son kısmı körbağırsağın iç kısmında
caecuma birleşir.
Burada barsak içeriğinin tek yönde gitmesi için bir kapak valva ileoceacalis bulunur.
Bunun ağzı ( ostium ileoceacalis ) labium superior in ferior ile çevrelidir.
2- Colon
Kalınbağırsağın valva ileoceacas’ten sonraki bölümüne colon denir.
Durumlarına göre 4’e ayrılırlar.
Colon ascendens colon transversum colon descendes ve colon sigmoideum.
Colon ascendens: ( yükselen kolon ) caecum’un üzerinden karaciğer alt yüzüne gelince sola bükülür ki bu bükümle yerine ( dirsek ) flexura coli dextra denir.
Bu dirsekten sonra colon transversum başlar.
Colon ascendens’in uzunluğu 15cm kalınlığı 5-6cm kadardır.
Sağ tarafta olup genellikle retroperitonealdir.
Colon transversum: ( enine kolon ) flexura coli dextra’dan sola doğru yatay olarak duran colon bölümüdür.
Dalak yakınında dirsek yaparak ( flexura coli sinistra ) aşağı doğru yönelir.
Bu dirsekten sonrası artık colon descendense aittir.
olon trasversum’un uzunluğu 40-60cm kalınlığı 5-6cm dir.
İntrCaperitoneal olan bu parça karaciğer mide dalak ve ince barsak kıvrımları ile komşudur.
Colon descendes: ( inen kolon ) karın boşluğunun sol tarafında flexura coli sinistradan başlar aşağı doğru ilerleyerek crista iliaca sinistra hizasında colon sigmoideum adını alır.
Uzunluğu 15-20cm olan bu colon bölümü retroperitonealdir.
Colon sigmoideum: s şeklinde bükülmüş olan bu bölüm fossa iliaca sinistra ’da bulunur.
Uzunluğu 20-40cm kadardır.
İntraperitoneal olan colon sigmoideum mesecolon sigmoideum aracılığı ile karın arka duvarına tutunmuştur.
Sigmoid kolonun bir kalça birde pelvis parçaları vardır.
3- Rectum
Dik barsak” kalın bağırsağın bu son parçası küçük pelvisin arka bölümünde sacrum’um önünde bulunur.
Uzunluğu 16-17cm olan rektuma son parça olduğu için intestinum terminale’de denir.
Üst kısmına ampulla recti, ( pars pelvina ), flexura perinealis ( oscoccygis’in ucunun biraz alt kısmındaki bükülme )’ten sonraki kısmında canalis analis denir.
Canalis analis artık periton dışındadır ve anüsle sonlanır.

Rectum ’un duvar yapısı
Rectum 3 tabakadan yapılıdır.
1- Tunica mucosa
Ampulla recti bölümünde mucosa silindirik epitel ile örtülü olduğu halde canalis analis’te çok katlı epitelyume döner.
Ampulla recti’de biraz eğik durumda plicae transversalesrecti’ler, canalis analis’te ise columnae anales’ler ( morgagni plicaları ) bulunur.
Hautson kapakları ’da de nilen plicae transversalas’ler rectoskopi anında rectoskopi tüpüne takılabilir.

2- Tunica muscularis
İki tabakadan oluşmuştur.
İçte sirküler,
Dışta longitudinal olan düz kas liflerinden ibarettir.
Sirküler kaslar m.sphincter ani internus’u oluşturmuşlardır ‘ki bilincimiz dışında çalışır. ( m.sphincter ani externus ise çizgili kastır. )

3- Tunica serosa
Üst bölümü peritonla, alt bölümü adventitia ile örtülüdür.
Anus: sindirim borusunun alt deliğine anus denir.
Anus kadında önde vagina
( erkekte urethra ) ile arkada lig. Anoccoccygeum kas lifleriyle komşuluk yapar.