Rahim kanseri bitkisel tedavisi

Rahim kanseri bitkisel tedavisi ile ilgili aşağıdaki uygulama Dünya birçok ülkede uygulanmaktadır.
Özellik ile Dağıstan, Çeçenistan Rusya, Kazakistan, Hindistan, Moğolistan, Çin gibi Kuzey Kafkasya, Orta Asya, Uzak doğu gibi ülkelerde bu uygulamalar yapılmaktadır.
Bu ülkelerin tamamından;
Doktorların,
Bitkisel tedavi uzmanlarının,
Bunları kullanan Hastaların tavsiyeleri ile bu sentez hazırlanmıştır.
Bu uygulama Tedaviyi yapan Doktorunuz ile istişare etmek vasıtası ile kullanılmasında fayda vardır.
Hangi ürünü kullanırsanız kullanın.
Mutlaka sizi tedavinizi yapan Doktorunuzdan tavsiye alınız.

Rahim kanseri tedavisi

Rahim kanseri oluştuğunda eğer ki sadece rahim de ise tümör kolay.
Farklı organlar sıçramış,
Ya da kemik metastaz yapmış ise o zaman ilk yapılması gereken;
Yayılma durdurulmalıdır.
Öncelik bu olmalıdır.
Daha sonra tümör yok edilip dışarı atılır.
Tekrarlama tedavisi son verilir.

Rahim kanseri bitkisel tedavisi
Rahim ağzı kanseri bitkisel tedavisi

Rahim kanserinin bitkisel tedavisi
Rahim ağzı kanserinin bitkisel tedavisi

Rahim kanserinin bitkilerle tedavisi
Rahim ağzı kanserinin bitkilerle tedavisi

Rahim Kanseri Evreleri
Tüm hastalıklarda ve kanser türlerinde olduğu gibi rahim kanserinde de yayılma evreler halindedir. Bu durumda erken teşhis ve erken tedavi sizin hastalıktan kurtulmanız için büyük önem arz etmektedir.
En ufak bir şüphede veya sorunda dahi mutlaka bir doktora danışılarak bilgi alınmalıdır.
Rahim kanserinden korunabilmek için normal kiloyu korumak, anormal vajinal kanama olduğunda hemen doktora başvurarak düzenli jinekolojik kontroller yapılması gerekmektedir.
İkinci kürdeki hedefimiz tümörlerin parçalanmasına, olası metastazı durdurmak için çalışmaya devam ederken, bir yandan da bağışıklık sistemini düzenlemektir.
Sonraki kürler tümörlerin tamamen yok edilip vücuttan atılması ve tekrarlamama tedavisinden oluşur.
Bu kanser türünde yine anlattığımız gibi tümörler çok çabuk metastaz yaparak yayılırlar. Modern tıpta, sıçrama korkusundan dolayı organları alma yoluna gidilir.
Mesane, rahim ve yumurtalık gibi…
Kişi kanserin yayılmasındansa organların alınmasını ister.
Fakat bu organlar hem ağızdan alınan nebatlarla hem de dışarıdan sürülen kremlerle çok çabuk müdahale edilebilen organlardır.
Rahim kanseri bitkisel tedavisi bu organlara zarar vermeden tümörleri parçalayıp metastaz yapmadan organları kurtarır.
Burada amaç, organlar alınmadan tümörleri parçalayıp yok etmektir.
Bir kadın için rahim ve yumurtalık en önemli organdır.
Bu yüzdende bir şans varsa bunun değerlendirilmesi ve organların alınmasının son çare olmasından yanayız. Her zaman bir şans vardır.
Rahim Kanseri Evreleri 1:
Rahim kanseri evre 1 de kanser sadece rahimdedir, bu evre tedavisi en kolay olan evredir.

Rahim Kanseri Evreleri 2:
Rahim kanseri evre 2’de kanser rahim ve rahim ağzında görülür.

Rahim Kanseri Evreleri 3:
Rahim kanseri evre 3 te kanser yumurtalıklar, rahmin etrafındaki dokular ve lenflere yayılmaya başlamıştır.

 

Rahim kanseri belirtileri nelerdir?
Menopozdan sonra vajina kanaması,
Kanamalı adetler,
İki adet arası kanama,
Vajinadan pembe,
Sulu bir akıntı,
Şişmanlık
Erkekten bel soğukluğu ya da daha değişik hastalıklar geçerek bu hastalığın daha değişik evrelere geçmesini sağlamış olabilir bu yüzden,
Mantar ve gonoharae testleri yapılarak tedbirlerin ana kaynak yeri bulunmuş olur.

 

Rahim kanseri alternatif tedavi yöntemleri
Aşağıda bu güne kadar uygulanan tedavilerin en belirin olanları verilmiştir.
Rahim kanseri ameliyatı
Rahim kanseri kematoropi tedavisi
Rahim kanseri radyoterapi tedavisi
Rahim kanseri bitkisel tedavisi
Rahim kanseri ozon tedavisi

 

Rahim kanseri raporu örneği
Rahim ağzı kanseri raporu örneği
Uzman Dr. Teşhis belgesi
Tam kan sayımı
Biyokimya tahlilleri
Kanser markerleri
Tomografi- mr ya da pet raporu
Doktorunuz neyi uygun gördüyse bu rapor yeterli olacaktır.
Patolojı raporu
Epikriz ( hastanede yatıldı ise )

 

Rahim kanseri nedir?
Rahim iç zarında oluşan bir kanser türüdür.
Rahim kanserin de rahim yumurtalık mesane alınması ile son bulan bir metastaz oluşumundan bazen en son noktaya kadar gitmektedir.
Bunların tamamı bazen sadece rahimde görülen bir miyom son ucunda uzun ve sıkıntılı bir yol başlar.
Bunlara tamamen son vermek ancak modern tıp ve alternatif tedavi sentezi ile mümkün
Alternatif tedavi mutlak metastazı durdurma gücüne sahiptir.
Bu ortak sentez sonucu tümör yok edilip.
Diğer organlara sıçraması engellenir.

 

Rahim kanseri metastaz oluşumu
Normal dokuların gelişmesini aşan ve onlara uyum göstermeyen kendini meydana getiren yaranını ortadan kalkmasından sonra dahi büyümesine ve üremesine devam eden doku kitlesidir.
Hücre sayısının artması anlamına gelen hiperploziden farkı kendini meydana getiren sebebin ortadan kalkması halinde dahi üremeye ve büyümeye devam etmesidir.
Tümörler insan vücuduna yarar hiçbir şey yapmaksızın kandan besleyici madde alarak normal dokuların zararına çalışır.
Ölmeyen hücreler ölümsüzler gibi desek yeri var.
Var olur büyür gelişir.
Ve devam eder bulunduğu organı ve yerleştiği yeri yok edene kadar taki ona bir dur diyene kadar çok hızlı bir şekilde büyüdükleri yani yayıldıkları gibi yavaş bir seyir de izleyebilirler yâda başka bir hastalığın tetiklemesini beklerler.
Vücudun en zayıf düştüğü günde ben buradayım dercesine ortaya çıkarlar hain bir saldırının ilk ışıkları büyüme ve bitmeyen üremeleri ve genişlemeleri yok edene kadar devem eder.
Kanser vücuttaki kötü tümörlere denir.
Kanser hücreleri çevredeki dokuları istila ederek ya da kan hücreleri, lenf damarları, sinir yoluyla da uzak hücrelerde istilaya gidebilirler.
Kanser hücreleri için dur durak olmaksızın sadece çoğalma dan dan başka bir şey yoktur.

1- Rahim kanserinde lenf yoluyla metastaz
Karsinomların en sık metastaz yaptıkları yoldur.
Tümör hücreleri lenfa yollarına ve burada birbirlerinden koparak embolüsler halinde lenf bezlerine taşınırlar.
Lenf bezini istila ettikten sonra bezin kapsülünü ezerek çevre dokulara diğer taraftan da başka lenf yollarına girerek yayılmalarına devam eder.
Lenf yoluyla metastazın diğer yolu PERMASYON denen bir şekildir.
Tümör hücrelerin lenf kanalı boyunca kesintisiz üremesi demektir.

2- Rahim kanserinde kan yoluyla metastaz
Genellikle serkomlarda görülen yayılma halidir.
Tümör hücreleri ince bir vena civarına geçerek dolaşıma girerler.
Embolüsler halinde yayılırlar.
Vena yoluyla karaciğer akciğer ve kemik metastazları görülür.
Bazen tümör hücreleri akciğer kapilerinden arter sistemine geçerler ve bu yolla akciğer karaciğer, beyin ve kemik metastazları yaparlar.
3- Rahim kanseri implantasyon yoluyla metastaz
Mukoza ya da seroza gibi yüzeydeki tümörlerden kopan hücrelerin çevre dokulara yapışmasıyla oluşan metestaz şeklidir.

 

Kadın genital organları
Kadın genital organları iki guruba ayrılır:
İç genital organlar
Ovarium yumurtalıklar
Tuba uterina döl yatağı borusu
Uterus döl yatağı ana rahmi
Vagina
Dış genital organlar
Pudendum femininum
1-İç genital organlar
1-1 Ovarium ( yumurtalıklar )
İncelendiğinde sadece ovarium üreme organı diğerleri ulaşım için yollardır. Veya cinsel temasa olanak sağlayan organlardır.
Erkekte testisin spermatozoon ları yapması gibi kadınlar da da OVARİUM ovum adı verilen kadın cinsiyet hücreleri ile OSTEROJEN VE PROGESTERON gibi kadına özgü hormonları yapan çift organdır.
Oval şeklinde 3-5 cm. genişliğinde 3-7 gr ağırlığında küçük pelvis duvarında fossa ovarica denen çukurda bulunur. İki yüzeyi arkada birleşerek MARGO LİBERİ önde birleşerek MARGO MESOVARİCUS u oluştururlar M.M.a OVARİUM u lig.latum uteri ye bağlayan MESOVARİUM TUTUNUR margo liber serbesttir.
İki ucundan extremitas tubaria yukarı doğrudur.ve fimbria tubea ile lig. Suspensorium ovaria buraya tutunur.
Alt uç extremitas uterina ya ise lig.ovarii proprium yapışır.
Ovulasyon
Ovarium iç dokusu CORTEX OVARİİ ve bunun iç Kısımında MEDULLA OVARİİ den ibarettir. Cortex ovarii ,hilus ovarii hariç ovarium un her tarafını sarmış olup içinde çeşitli safhalarda kadın üreme hücrelerini içerir.
Bu hücreler dış kısımlarında doğurgan epitelyum hücreleri ile çevrilidirler
Gelişimin ilk aşamasında bu hücrelere (FOLLİCUL) denir.ki her ovarium da bunlardan 200.000 tane vardır.
Bu folliküller çeşitli gelişim evrelerinden sonra gelişir ve olgunlaşırlar
( FOLLİCULİ OVARİCİ VESİCULOSİ ) VE ÖSTEROJEN salgılarlar.
Olgun ovumu taşıyan F.O.V. 1-1,5 çaplı, içinde liquor folliculi (sıvı) ve ovumu içeren CUMULUS OOPHORUS a sahiptir.
L.F. nin zamanla artması ve OVARİUM un otaraftaki TUNİCA ALBUGİNEA ve epitelyum katının çok incelmesi folliculin patlamasına neden olur. Bu sırada yumurta da ovarium dan dışarı çıkar buna OVULATİO ( OVULASYON ) denir.
Ovum buradan FİBRİAE TUBAE ler yardımıyla OSTİUM ABDOMİNALE TUBAE UTERİNA ya geçirilir.
Yırtılan follikül kendini yeniler hücrelerinde LİPOİD LUTEİN birikir. Ve CORPUS LUTEUM (SARI CİSİM) haline gelir.
CORPUS LUTEUM gebelik olmamamışsa 2 hafta PROGESTERON salgılayarak görevini devam eder
Gebelik olursa görevi gebelik süresince devam eder
Görevi biten sarı cisim bağ dokusunca kaplanır ve CORPUS ALBİCANS oluşur ki bu artık follikül gelişiminin başlaması ile tekrar başlar ve bu böyle devam eder.
1-3-Uterus =döl yatağı =ana rahmi
Döl yatağı ana rahmi döllenmiş yumurtanın yerleşip yeni bir yavru olarak gelişmesi zamanı gelince dışarıya atılması uterus sayesinde olur.
Eğer yumurta döllenmemişse bir kısım uterus mucosası ile dışarı atılır
( REGL )-ADET KANAMASI-AYBAŞI KANAMASI
Armut şeklindeki bu organ 6-8 – 4-3 boyutlarında ki bu organ küçük pelvisde (tabanı yukarda ,tepesi aşağıda) mesanenin arkasında rectum un önünde ve vajinanın üstünde yer almıştır.3 kısımdan ibarettir.
1-Corpus uteri gövde
2-Isthmus uteri dar kısım
3-Cervix uteri boyun kısmı
Uterusun yapısı
3 tabakadan oluşur:
Tunica mucosa
Ovulasyon siklusuna bağlı olarak mucosanın fonksiyonel tabakasında periyodik bazı değişiklikler olur.budeğişiklikler üç fazlıdır bunlar:
Proliferasyon fazı = menstruasyondan sonraki 5-14 günlerde mucusanın gelişimi ve büyümesi olur
Sekrasyon fazı = 15-28 günler arası ovulasyon olmuştur bezler de gelişmeye başlar
Desquamasyon fazı = 28. Günden sonraki 1-4 günler eğer yumurta döllenmmemişse mukozanın fonksiyonel tabakasının büyük kısmı atılır.bu olaya menstruasyon regl aybaşı adet kanaması denir.
Tunica muscularis
Gebelik sırasında uterusun 15-20 kat büyümesine olanak sağlar.
Tunica serosa
Uterusla ilgili kan damarları lenf damarları ve sinirler bulunur
1-4 Vagina
Vagina 10 cm uzunluğunda kas ve zardan oluşan kadın çiftleşme organıdır. Oldukça elastik yapıda olan bu organ doğum esnasın dada çocuğun dışarı çıkmasını sağlar.
Yukarıdan aşağı arkadan yöneltti de olan vagina üstte uterus boynuna çepeçevre yapışmıştır.
Alt nihayeti OSTİUM VAGİNA adını alır. Vulvanın vesti bulumuna açılır.
Ostium vagina kızlarda HYMEN ( KIZLIK ZARI ) İle kapatılmıştır.
Hymenin üzeri yarım ay şeklinde tek delikli veya küçük birçok delikli olabilir.
İlk cinsel temasta yırtılarak yerini bazı tüberküller kalır. Bunlara CARUNCULAE HYMENALES denir.
Vagina pelvis içinde mesane ve urethra nın arkasında rektumun önünde uterusun altında ve vulvanın üstünde yer alır.
2-Dış genital organları
Pudendum Femininum ( Vulva )
1-Muns pubis venüs dağı
2-Labia majoris pudenti büyük dudaklar
3-Labia minora pudenti küçük dudaklar
4-Clitoris
5-Bulbus vestibuli urethra nın kadında karşılığıdır
6-Gl.vestibularis majores cowper bezlerinin kadında karşılığı.