Romotoid Artrit Hastamızın İyileşmesi

Romotoid Artrit Hastamızın İyileşme Öyküsü

Romotoid Artrit Hastamızın İyileşme Örneği

Romotoid Artrit İyileşmesi

HEMATOLOJI-PED.HEMAT
TEST KODU/ADI SONUÇ NORMAL DEĞERLER
CM138-….PT-INR ,88 ( ,84 – 1,16 ) .
CM139-…PT-% 112,1 ( 76,7 – 124 ) %
CM140-…PT-SANİYE 10,6 ( 10 – 14 ) saniye
CM144-….APTT-SANİYE 26,5 ( 20 – 36 ) saniye
MİKROBİYOLOJİ 14/09/2009
TEST KODU/ADI SONUÇ NORMAL DEĞERLER
SER121-CRP NEFELOMETRİK VEYA TÜRBİDİMETRİK * 30.8 ( 0 – 6 ) mg/L

 

HEMATOLOJI-PED.HEMAT
TEST KODU/ADI SONUÇ NORMAL DEĞERLER
CM138-….PT-INR ,88 ( ,84 – 1,16 ) .
CM139-…PT-% 112,1 ( 76,7 – 124 ) %
CM140-…PT-SANİYE 10,6 ( 10 – 14 ) saniye
CM144-….APTT-SANİYE 26,5 ( 20 – 36 ) saniye

 

HEMATOLOJI MERKEZ L
TEST KODU/ADI SONUÇ NORMAL DEĞERLER
CBC161-…SEDİMANTASYON 70 ( 0 – 20 ) mm/h
CBC91-….WBC (Lökosit) 4,8 ( 4,5 – 11 ) x10.e3/uL
CBC92-….LYM %(Lenfosit Yüzdesi) 29,9 ( 20 – 47 ) %
CBC93-….LYM# (Lenfosit Sayısı) 1,4 ( ,9 – 5,2 ) x10.e3/uL
CBC94-….MONO %(Monosit Yüzdesi) 8,2 ( 3 – 8 ) %
CBC95-….MONO # (Monosit Sayısı) ,4 ( ,16 – 1 ) x10.e3/uL
CBC96-….NEUT % (Nötrofil Yüzdesi) 59,5 ( 40 – 72 ) %
CBC97-….NEUT # (Nötrofil Sayısı) 2,8 ( 1,9 – 8 ) x10.e3/uL
CBC98-….EOS % (Eozinofil Yüzdesi) ,8 ( 0 – 7 ) %
CBC99-….EOS # (Eozinofil Sayısı) 0 ( 0 – ,8 ) x10.e3/uL
CBC100-….BASO % (Bazofil Yüzdesi) 1,6 ( 0 – 1,5 ) %
CBC101-….BASO # (Bazofil Sayısı) ,1 ( 0 – ,2 ) x10.e3/uL
CBC102-….RBC (Eritrosit) 4,23 ( 4 – 5,2 ) x10.e6/uL
CBC103-….HGB (Hemoglobin) * 11,1 ( 13 – 17 ) g/dL
CBC104-….HCT (Hematokrit) 33,4 ( 36 – 46 ) %
CBC105-….MCV (Ortalama Eritrosit Hacmi) * 79 ( 80 – 92 ) fL
CBC106-….MCH (Ortalama Hücre Hemoglobini) 26,2 ( 27 – 31 ) pg
CBC107-….MCHC (Ortalama Hücre Hemog.Konsant.) 33,2 ( 32 – 36 ) g/dL
CBC108-….RDW (Eritrosit Dağılım Genişliği) 15,2 ( 11,5 – 14,5 ) %
CBC109-….PLT (Trombosit) * 412 ( 130 – 400 ) x10.e3/uL
CBC110-….MPW (Ortalama Trombosit Hacmi) 8,2 ( 6 – 13 ) fL
CBC111-….PCT (Platekrit) ,336 ( 0 – ,45 ) %
CBC112-….PDW (Trombosit Dağılım Genişliği) 16,2 ( 10 – 20 ) %
CBC147-….NR/W 0 ( – ) .
CBC148-….NRBC 0 ( – ) 10e3/ul

 

İMMÜNOLOJİ
TEST KODU/ADI SONUÇ NORMAL DEĞERLER

 

MERKEZ LABORATUVARI
TEST KODU/ADI SONUÇ NORMAL DEĞERLER
BY01-AÇLIK KAN ŞEKERİ * 225 ( 70 – 100 ) mg/dl
BY03-AST(SGOT) 12 ( 0 – 40 ) U/L
BY04-ALT(SGPT) 14 ( 0 – 40 ) U/L
BY05-ALKALEN FOSFATAZ 101 ( 53 – 141 ) U/L
BY06-GGT 17 ( 0 – 50 ) U/L
BY07-LDH 205 ( 125 – 243 ) U/L
BY15-BUN 12 ( 5 – 25 ) mg/dl
BY16-ÜRİK ASİT 3,1 ( 2,6 – 7,2 ) mg/dl
BY17-KREATİNİN ,65 ( ,5 – 1,4 ) mg/dl
BY18-T.PROTEİN 7 ( 6,4 – 8,5 ) g/dl
BY19-ALBÜMİN 4,2 ( 3,5 – 5 ) g/dl
BY20-KALSİYUM 9,2 ( 8,2 – 10,6 ) mg/dl
BY21-FOSFOR 4,1 ( 2,5 – 4,5 ) mg/dl
BY27-T.BİLİRUBİN ,59 ( ,2 – 1,3 ) mg/dl
BY28-D.BİLİRUBİN ,23 ( 0 – ,5 ) mg/dl
BY30-KLOR 102 ( 96 – 108 ) mmol/L
BY32-SODYUM 136 ( 135 – 146 ) mmol/L
BY33-POTASYUM 4,8 ( 3,5 – 5,3 ) mmol/L.

 

HEMATOLOJI MERKEZ L
TEST KODU/ADI SONUÇ NORMAL DEĞERLER
CBC161-…SEDİMANTASYON * 70 ( 0 – 20 ) mm/h
CBC91-….WBC (Lökosit) 4,8 ( 4,5 – 11 ) x10.e3/uL
CBC92-….LYM %(Lenfosit Yüzdesi) 29,9 ( 20 – 47 ) %
CBC93-….LYM# (Lenfosit Sayısı) 1,4 ( ,9 – 5,2 ) x10.e3/uL
CBC94-….MONO %(Monosit Yüzdesi) * 8,2 ( 3 – 8 ) %
CBC95-….MONO # (Monosit Sayısı) ,4 ( ,16 – 1 ) x10.e3/uL
CBC96-….NEUT % (Nötrofil Yüzdesi) 59,5 ( 40 – 72 ) %
CBC97-….NEUT # (Nötrofil Sayısı) 2,8 ( 1,9 – 8 ) x10.e3/uL
CBC98-….EOS % (Eozinofil Yüzdesi) ,8 ( 0 – 7 ) %
CBC99-….EOS # (Eozinofil Sayısı) 0 ( 0 – ,8 ) x10.e3/uL
CBC100-….BASO % (Bazofil Yüzdesi) * 1,6 ( 0 – 1,5 ) %
CBC101-….BASO # (Bazofil Sayısı) ,1 ( 0 – ,2 ) x10.e3/uL
CBC102-….RBC (Eritrosit) 4,23 ( 4 – 5,2 ) x10.e6/uL
CBC103-….HGB (Hemoglobin) 11,1 ( 13 – 17 ) g/dL
CBC104-….HCT (Hematokrit) * 33,4 ( 36 – 46 ) %
CBC105-….MCV (Ortalama Eritrosit Hacmi) 79 ( 80 – 92 ) fL
CBC106-….MCH (Ortalama Hücre Hemoglobini) * 26,2 ( 27 – 31 ) pg
CBC107-….MCHC (Ortalama Hücre Hemog.Konsant.) 33,2 ( 32 – 36 ) g/dL
CBC108-….RDW (Eritrosit Dağılım Genişliği) * 15,2 ( 11,5 – 14,5 ) %
CBC109-….PLT (Trombosit) 412 ( 130 – 400 ) x10.e3/uL
CBC110-….MPW (Ortalama Trombosit Hacmi) 8,2 ( 6 – 13 ) fL
CBC111-….PCT (Platekrit) ,336 ( 0 – ,45 ) %
CBC112-….PDW (Trombosit Dağılım Genişliği) 16,2 ( 10 – 20 ) %
CBC147-….NR/W 0 ( – ) .
CBC148-….NRBC 0 ( – ) 10e3/ul
HEMATOLOJI MERKEZ
TEST KODU/ADI SONUÇ NORMAL DEĞERLER
CBC161-…SEDİMANTASYON * 51 ( 0 – 20 ) mm/h
CBC91-….WBC (Lökosit) 5,48 ( 4,5 – 11 ) x10.e3/uL
CBC92-….LYM %(Lenfosit Yüzdesi) 27,6 ( 20 – 47 ) %
CBC93-….LYM# (Lenfosit Sayısı) 1,51 ( ,9 – 5,2 ) x10.e3/uL
CBC94-….MONO %(Monosit Yüzdesi) 6,55 ( 3 – 8 ) %
CBC95-….MONO # (Monosit Sayısı) ,359 ( ,16 – 1 ) x10.e3/uL
CBC96-….NEUT % (Nötrofil Yüzdesi) 63,8 ( 40 – 72 ) %
CBC97-….NEUT # (Nötrofil Sayısı) 3,49 ( 1,9 – 8 ) x10.e3/uL
CBC98-….EOS % (Eozinofil Yüzdesi) 1,49 ( 0 – 7 ) %
CBC99-….EOS # (Eozinofil Sayısı) ,082 ( 0 – ,8 ) x10.e3/uL
CBC100-….BASO % (Bazofil Yüzdesi) ,59 ( 0 – 1,5 ) %
CBC101-….BASO # (Bazofil Sayısı) ,032 ( 0 – ,2 ) x10.e3/uL
CBC102-….RBC (Eritrosit) 4,69 ( 4 – 5,2 ) x10.e6/uL
CBC103-….HGB (Hemoglobin) 14,1 ( 13 – 17 ) g/dL
CBC104-….HCT (Hematokrit) 39 ( 36 – 46 ) %
CBC105-….MCV (Ortalama Eritrosit Hacmi) 83,1 ( 80 – 92 ) fL
CBC106-….MCH (Ortalama Hücre Hemoglobini) 30 ( 27 – 31 ) pg
CBC107-….MCHC (Ortalama Hücre Hemog.Konsant.) 36,1 ( 32 – 36 ) g/dL
CBC108-….RDW (Eritrosit Dağılım Genişliği) 14 ( 11,5 – 14,5 ) %
CBC109-….PLT (Trombosit) 308 ( 130 – 400 ) x10.e3/uL
CBC110-….MPW (Ortalama Trombosit Hacmi) 9,14 ( 6 – 13 ) fL
CBC111-….PCT (Platekrit) ,282 ( 0 – ,45 ) %
CBC112-….PDW (Trombosit Dağılım Genişliği) 17,4 ( 10 – 20 ) %

 

MİKROBİYOLOJİ
TEST KODU/ADI SONUÇ NORMAL DEĞERLER
SER121-CRP NEFELOMETRİK VEYA TÜRBİDİMETRİK 10.8 ( 0 – 6 ) mg/L

 

MERKEZ LABORATUVARI
TEST KODU/ADI SONUÇ NORMAL DEĞERLER
BY01-AÇLIK KAN ŞEKERİ * 158 ( 70 – 100 ) mg/dl
BY03-AST(SGOT) 9 ( 0 – 40 ) U/L
BY04-ALT(SGPT) 13 ( 0 – 40 ) U/L
BY16-ÜRİK ASİT 2,9 ( 2,6 – 7,2 ) mg/dl
BY17-KREATİNİN ,61 ( ,5 – 1,4 ) mg/dl
İDR106-….DANSİTE 1013 ( 1015 – 1025 ) .
İDR110-….LÖKOSİT Negatif ( NEGATİF – ) .
İDR112-….NİTRİT Negatif ( NEGATİF – ) .
İDR79-….İDRARDA pH ÖLÇÜMÜ 5.5 ( 5 – 7 ) .
İDR111-….ERİTROSİT Negatif ( NEGATİF – ) .
İDR105-….PROTEİN Negatif ( NEGATİF – ) .
İDR80-….GLUKO TEST Normal ( NORMAL – ) .
İDR107-….KETON(Aseton) Negatif ( NEGATİF – ) mmol/L
İDR109-….ÜROBİLİNOJEN Normal ( NORMAL – ) umol/L
İDR108-….BİLİRUBİN Negatif ( NEGATİF – ) .
İDR144-….ERİTROSİT(mikroskobi) 0 ( – ) .
İDR145-….LÖKOSİT(mikroskobi) 1 ( – ) .
İDR81-İDRARDA MİKROSKOPİ ( – ) .

 

MERKEZ LABORATUVARI
TEST KODU/ADI SONUÇ NORMAL DEĞERLER
BY01-AÇLIK KAN ŞEKERİ * 158 ( 70 – 100 ) mg/dl
BY03-AST(SGOT) 9 ( 0 – 40 ) U/L
BY04-ALT(SGPT) 13 ( 0 – 40 ) U/L
BY16-ÜRİK ASİT 2,9 ( 2,6 – 7,2 ) mg/dl
BY17-KREATİNİN ,61 ( ,5 – 1,4 ) mg/dl
İDR106-….DANSİTE 1013 ( 1015 – 1025 ) .
İDR110-….LÖKOSİT Negatif ( NEGATİF – ) .
İDR112-….NİTRİT Negatif ( NEGATİF – ) .
İDR79-….İDRARDA pH ÖLÇÜMÜ 5.5 ( 5 – 7 ) .
İDR111-….ERİTROSİT Negatif ( NEGATİF – ) .
İDR105-….PROTEİN Negatif ( NEGATİF – ) .
İDR80-….GLUKO TEST Normal ( NORMAL – ) .
İDR107-….KETON(Aseton) Negatif ( NEGATİF – ) mmol/L
İDR109-….ÜROBİLİNOJEN Normal ( NORMAL – ) umol/L
İDR108-….BİLİRUBİN Negatif ( NEGATİF – ) .
İDR144-….ERİTROSİT(mikroskobi) 0 ( – ) .
İDR145-….LÖKOSİT(mikroskobi) 1 ( – ) .
İDR81-İDRARDA MİKROSKOPİ ( – ) .

 

HEMATOLOJI MERKEZ
TEST KODU/ADI SONUÇ NORMAL DEĞERLER
CBC161-…SEDİMANTASYON * 51 ( 0 – 20 ) mm/h
CBC91-….WBC (Lökosit) 5,48 ( 4,5 – 11 ) x10.e3/uL
CBC92-….LYM %(Lenfosit Yüzdesi) 27,6 ( 20 – 47 ) %
CBC93-….LYM# (Lenfosit Sayısı) 1,51 ( ,9 – 5,2 ) x10.e3/uL
CBC94-….MONO %(Monosit Yüzdesi) 6,55 ( 3 – 8 ) %
CBC95-….MONO # (Monosit Sayısı) ,359 ( ,16 – 1 ) x10.e3/uL
CBC96-….NEUT % (Nötrofil Yüzdesi) 63,8 ( 40 – 72 ) %
CBC97-….NEUT # (Nötrofil Sayısı) 3,49 ( 1,9 – 8 ) x10.e3/uL
CBC98-….EOS % (Eozinofil Yüzdesi) 1,49 ( 0 – 7 ) %
CBC99-….EOS # (Eozinofil Sayısı) ,082 ( 0 – ,8 ) x10.e3/uL
CBC100-….BASO % (Bazofil Yüzdesi) ,59 ( 0 – 1,5 ) %
CBC101-….BASO # (Bazofil Sayısı) ,032 ( 0 – ,2 ) x10.e3/uL
CBC102-….RBC (Eritrosit) 4,69 ( 4 – 5,2 ) x10.e6/uL
CBC103-….HGB (Hemoglobin) 14,1 ( 13 – 17 ) g/dL
CBC104-….HCT (Hematokrit) 39 ( 36 – 46 ) %
CBC105-….MCV (Ortalama Eritrosit Hacmi) 83,1 ( 80 – 92 ) fL
CBC106-….MCH (Ortalama Hücre Hemoglobini) 30 ( 27 – 31 ) pg
CBC107-….MCHC (Ortalama Hücre Hemog.Konsant.) 36,1 ( 32 – 36 ) g/dL
CBC108-….RDW (Eritrosit Dağılım Genişliği) 14 ( 11,5 – 14,5 ) %
CBC109-….PLT (Trombosit) 308 ( 130 – 400 ) x10.e3/uL
CBC110-….MPW (Ortalama Trombosit Hacmi) 9,14 ( 6 – 13 ) fL
CBC111-….PCT (Platekrit) ,282 ( 0 – ,45 ) %
CBC112-….PDW (Trombosit Dağılım Genişliği) 17,4 ( 10 – 20 ) %

 

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ HASTA SONUÇ RAPORU
Adı Soyadı : 00897333 / SERPİL Yxxxx
Hasta No : 00897333 Protokol No : 46xxxxx
Cinsiyeti : KADIN Müracaat Tarihi : 08/06/20xx
Yaş : 58 Servis : ORTOPEDİ VE TRAVMA.
HEMATOLOJI-PED.HEMAT
TEST KODU/ADI SONUÇ NORMAL DEĞERLER
CM138-….PT-INR ,96 ( ,84 – 1,16 ) .
CM139-…PT-% 100,4 ( 76,7 – 124 ) %
CM140-…PT-SANİYE 11,5 ( 10 – 14 ) saniye
CM144-….APTT-SANİYE 28,4 ( 20 – 36 ) saniye

 

HEMATOLOJI-PED.HEMAT
TEST KODU/ADI SONUÇ NORMAL DEĞERLER
CM138-….PT-INR ,96 ( ,84 – 1,16 ) .
CM139-…PT-% 100,4 ( 76,7 – 124 ) %
CM140-…PT-SANİYE 11,5 ( 10 – 14 ) saniye
CM144-….APTT-SANİYE 28,4 ( 20 – 36 ) saniye

 

MERKEZ LABORATUVARI
TEST KODU/ADI SONUÇ NORMAL DEĞERLER
BY01-AÇLIK KAN ŞEKERİ * 178 ( 70 – 100 ) mg/dl
BY03-AST(SGOT) 13 ( 0 – 40 ) U/L
BY04-ALT(SGPT) 18 ( 0 – 40 ) U/L
BY05-ALKALEN FOSFATAZ 92 ( 53 – 141 ) U/L
BY06-GGT 21 ( 0 – 50 ) U/L
BY07-LDH 186 ( 125 – 243 ) U/L
BY15-BUN 10 ( 5 – 25 ) mg/dl
BY16-ÜRİK ASİT 3,2 ( 2,6 – 7,2 ) mg/dl
BY17-KREATİNİN ,64 ( ,5 – 1,4 ) mg/dl
BY18-T.PROTEİN 7,7 ( 6,4 – 8,5 ) g/dl
BY19-ALBÜMİN 4,7 ( 3,5 – 5 ) g/dl
BY20-KALSİYUM 9,6 ( 8,2 – 10,6 ) mg/dl
BY21-FOSFOR 4,4 ( 2,5 – 4,5 ) mg/dl
BY27-T.BİLİRUBİN ,75 ( ,2 – 1,3 ) mg/dl
BY28-D.BİLİRUBİN ,28 ( 0 – ,5 ) mg/dl
BY30-KLOR 104 ( 96 – 108 ) mmol/L
BY32-SODYUM 139 ( 135 – 146 ) mmol/L
BY33-POTASYUM 4,7 ( 3,5 – 5,3 ) mmol/L.

 

İMMÜNOLOJİ
TEST KODU/ADI SONUÇ NORMAL DEĞERLER
IM001-HBs Ag(Kemiluminesans veya benzeri) NEGATIF ( – NEGATİF ) .
IM009-ANTİ HCV(MEIA vb) NEGATIF ( NEGATİF – ) .
IM012-ANTİ-HIV(Kemiluminesans vb) NEGATIF ( NEGATİF – ) .

 

HEMATOLOJI MERKEZ
TEST KODU/ADI SONUÇ NORMAL DEĞERLER
CBC161-…SEDİMANTASYON 80 ( 0 – 20 ) mm/h
CBC91-….WBC (Lökosit) 5,89 ( 4,5 – 11 ) x10.e3/uL
CBC92-….LYM %(Lenfosit Yüzdesi) 30,5 ( 20 – 47 ) %
CBC93-….LYM# (Lenfosit Sayısı) 1,8 ( ,9 – 5,2 ) x10.e3/uL
CBC94-….MONO %(Monosit Yüzdesi) 5,58 ( 3 – 8 ) %
CBC95-….MONO # (Monosit Sayısı) ,329 ( ,16 – 1 ) x10.e3/uL
CBC96-….NEUT % (Nötrofil Yüzdesi) 62,1 ( 40 – 72 ) %
CBC97-….NEUT # (Nötrofil Sayısı) 3,66 ( 1,9 – 8 ) x10.e3/uL
CBC98-….EOS % (Eozinofil Yüzdesi) ,993 ( 0 – 7 ) %
CBC99-….EOS # (Eozinofil Sayısı) ,058 ( 0 – ,8 ) x10.e3/uL
CBC100-….BASO % (Bazofil Yüzdesi) ,815 ( 0 – 1,5 ) %
CBC101-….BASO # (Bazofil Sayısı) ,048 ( 0 – ,2 ) x10.e3/uL
CBC102-….RBC (Eritrosit) 4,98 ( 4 – 5,2 ) x10.e6/uL
CBC103-….HGB (Hemoglobin) 13,3 ( 13 – 17 ) g/dL
CBC104-….HCT (Hematokrit) 41,7 ( 36 – 46 ) %
CBC105-….MCV (Ortalama Eritrosit Hacmi) 83,8 ( 80 – 92 ) fL
CBC106-….MCH (Ortalama Hücre Hemoglobini) 26,8 ( 27 – 31 ) pg
CBC107-….MCHC (Ortalama Hücre Hemog.Konsant.) 32 ( 32 – 36 ) g/dL
CBC108-….RDW (Eritrosit Dağılım Genişliği) 17,6 ( 11,5 – 14,5 ) %
CBC109-….PLT (Trombosit) 367 ( 130 – 400 ) x10.e3/uL
CBC110-….MPW (Ortalama Trombosit Hacmi) 7,65 ( 6 – 13 ) fL
CBC111-….PCT (Platekrit) ,281 ( 0 – ,45 ) %
CBC112-….PDW (Trombosit Dağılım Genişliği) 17 ( 10 – 20 ) %

 

HEMATOLOJI MERKEZ L
TEST KODU/ADI SONUÇ NORMAL DEĞERLER
CBC161-…SEDİMANTASYON * 80 ( 0 – 20 ) mm/h
CBC91-….WBC (Lökosit) 5,89 ( 4,5 – 11 ) x10.e3/uL
CBC92-….LYM %(Lenfosit Yüzdesi) 30,5 ( 20 – 47 ) %
CBC93-….LYM# (Lenfosit Sayısı) 1,8 ( ,9 – 5,2 ) x10.e3/uL
CBC94-….MONO %(Monosit Yüzdesi) 5,58 ( 3 – 8 ) %
CBC95-….MONO # (Monosit Sayısı) ,329 ( ,16 – 1 ) x10.e3/uL
CBC96-….NEUT % (Nötrofil Yüzdesi) 62,1 ( 40 – 72 ) %
CBC97-….NEUT # (Nötrofil Sayısı) 3,66 ( 1,9 – 8 ) x10.e3/uL
CBC98-….EOS % (Eozinofil Yüzdesi) ,993 ( 0 – 7 ) %
CBC99-….EOS # (Eozinofil Sayısı) ,058 ( 0 – ,8 ) x10.e3/uL
CBC100-….BASO % (Bazofil Yüzdesi) ,815 ( 0 – 1,5 ) %
CBC101-….BASO # (Bazofil Sayısı) ,048 ( 0 – ,2 ) x10.e3/uL
CBC102-….RBC (Eritrosit) 4,98 ( 4 – 5,2 ) x10.e6/uL
CBC103-….HGB (Hemoglobin) 13,3 ( 13 – 17 ) g/dL
CBC104-….HCT (Hematokrit) 41,7 ( 36 – 46 ) %
CBC105-….MCV (Ortalama Eritrosit Hacmi) 83,8 ( 80 – 92 ) fL
CBC106-….MCH (Ortalama Hücre Hemoglobini) * 26,8 ( 27 – 31 ) pg
CBC107-….MCHC (Ortalama Hücre Hemog.Konsant.) 32 ( 32 – 36 ) g/dL
CBC108-….RDW (Eritrosit Dağılım Genişliği) * 17,6 ( 11,5 – 14,5 ) %
CBC109-….PLT (Trombosit) 367 ( 130 – 400 ) x10.e3/uL
CBC110-….MPW (Ortalama Trombosit Hacmi) 7,65 ( 6 – 13 ) fL
CBC111-….PCT (Platekrit) ,281 ( 0 – ,45 ) %
CBC112-….PDW (Trombosit Dağılım Genişliği) 17 ( 10 – 20 ) %

 

MİKROBİYOLOJİ
TEST KODU/ADI SONUÇ NORMAL DEĞERLER
SER121-CRP NEFELOMETRİK VEYA TÜRBİDİMETRİK 15.2 ( 0 – 6 ) mg/L
HEMATOLOJI MERKEZ
TEST KODU/ADI SONUÇ NORMAL DEĞERLER
CBC161-…SEDİMANTASYON * 65 ( 0 – 20 ) mm/h
CBC91-….WBC (Lökosit) 6,8 ( 4,5 – 11 ) x10.e3/uL
CBC92-….LYM %(Lenfosit Yüzdesi) 36,3 ( 20 – 47 ) %
CBC93-….LYM# (Lenfosit Sayısı) 2,47 ( ,9 – 5,2 ) x10.e3/uL
CBC94-….MONO %(Monosit Yüzdesi) 7,57 ( 3 – 8 ) %
CBC95-….MONO # (Monosit Sayısı) ,515 ( ,16 – 1 ) x10.e3/uL
CBC96-….NEUT % (Nötrofil Yüzdesi) 54 ( 40 – 72 ) %
CBC97-….NEUT # (Nötrofil Sayısı) 3,67 ( 1,9 – 8 ) x10.e3/uL
CBC98-….EOS % (Eozinofil Yüzdesi) 1,34 ( 0 – 7 ) %
CBC99-….EOS # (Eozinofil Sayısı) ,091 ( 0 – ,8 ) x10.e3/uL
CBC100-….BASO % (Bazofil Yüzdesi) ,868 ( 0 – 1,5 ) %
CBC101-….BASO # (Bazofil Sayısı) ,059 ( 0 – ,2 ) x10.e3/uL
CBC102-….RBC (Eritrosit) 4,71 ( 4 – 5,2 ) x10.e6/uL
CBC103-….HGB (Hemoglobin) 12,7 ( 13 – 17 ) g/dL
CBC104-….HCT (Hematokrit) 38 ( 36 – 46 ) %
CBC105-….MCV (Ortalama Eritrosit Hacmi) 80,7 ( 80 – 92 ) fL
CBC106-….MCH (Ortalama Hücre Hemoglobini) * 26,9 ( 27 – 31 ) pg
CBC107-….MCHC (Ortalama Hücre Hemog.Konsant.) 33,4 ( 32 – 36 ) g/dL
CBC108-….RDW (Eritrosit Dağılım Genişliği) * 17,4 ( 11,5 – 14,5 ) %
CBC109-….PLT (Trombosit) 301 ( 130 – 400 ) x10.e3/uL
CBC110-….MPW (Ortalama Trombosit Hacmi) 9,12 ( 6 – 13 ) fL
CBC111-….PCT (Platekrit) ,275 ( 0 – ,45 ) %
CBC112-….PDW (Trombosit Dağılım Genişliği) 17,2 ( 10 – 20 ) %

 

MİKROBİYOLOJİ
TEST KODU/ADI SONUÇ NORMAL DEĞERLER
SER111-RF (NEFELOMETRIK) NEGATIF ( 0 – 20 ) IU/mL
SER121-CRP NEFELOMETRİK VEYA TÜRBİDİMETRİK * 8.56 ( 0 – 6 ) mg/L

 

MERKEZ LABORATUVARI
TEST KODU/ADI SONUÇ NORMAL DEĞERLER
BY01-AÇLIK KAN ŞEKERİ 181 ( 70 – 100 ) mg/dl
BY03-AST(SGOT) 16 ( 0 – 40 ) U/L
BY04-ALT(SGPT) 24 ( 0 – 40 ) U/L
BY05-ALKALEN FOSFATAZ 117 ( 53 – 141 ) U/L
BY06-GGT 29 ( 0 – 50 ) U/L
BY15-BUN 11 ( 5 – 25 ) mg/dl
BY17-KREATİNİN ,7 ( ,5 – 1,4 ) mg/dl
BY18-T.PROTEİN 7,3 ( 6,4 – 8,5 ) g/dl
BY19-ALBÜMİN 4,4 ( 3,5 – 5 ) g/dl
BY20-KALSİYUM 9,3 ( 8,2 – 10,6 ) mg/dl
BY22-KOLESTEROL 223 ( 110 – 200 ) mg/dl
BY23-HDL-KOLESTEROL 60 ( 30 – 80 ) mg/dl
BY24-LDL-KOLESTEROL 146,8 ( 60 – 130 ) mg/dl
BY26-TRİGLİSERİT 81 ( 50 – 200 ) mg/dl
İDR106-….DANSİTE 1012 ( 1015 – 1025 ) .
İDR110-….LÖKOSİT NEGATİF ( NEGATİF – ) .
İDR112-….NİTRİT NEGATİF ( NEGATİF – ) .
İDR79-….İDRARDA pH ÖLÇÜMÜ 7 ( 5 – 7 ) .
İDR111-….ERİTROSİT NEGATİF ( NEGATİF – ) .
İDR105-….PROTEİN NEGATİF ( NEGATİF – ) .
İDR80-….GLUKO TEST NORMAL ( NORMAL – ) .
İDR107-….KETON(Aseton) NEGATİF ( NEGATİF – ) mmol/L
İDR109-….ÜROBİLİNOJEN NORMAL ( NORMAL – ) umol/L
İDR149-….EPİTEL(mikroskopi) 1 ( – ) .
İDR150-….HYALİN SİLENDİR(mikroskopi) 0 ( – ) .
İDR81-İDRARDA MİKROSKOPİ ( – ) .
İDR145-….LÖKOSİT(mikroskobi) 1 ( – ) .
İDR144-….ERİTROSİT(mikroskobi) 1 ( – ) .
İDR108-….BİLİRUBİN NEGATİF ( NEGATİF – ) .
İDR146-….BAKTERİ(mikroskopi) NEGATİF ( – ) .

 

HEMATOLOJI MERKEZ
TEST KODU/ADI SONUÇ NORMAL DEĞERLER
CBC161-…SEDİMANTASYON 65 ( 0 – 20 ) mm/h
CBC91-….WBC (Lökosit) 6,8 ( 4,5 – 11 ) x10.e3/uL
CBC92-….LYM %(Lenfosit Yüzdesi) 36,3 ( 20 – 47 ) %
CBC93-….LYM# (Lenfosit Sayısı) 2,47 ( ,9 – 5,2 ) x10.e3/uL
CBC94-….MONO %(Monosit Yüzdesi) 7,57 ( 3 – 8 ) %
CBC95-….MONO # (Monosit Sayısı) ,515 ( ,16 – 1 ) x10.e3/uL
CBC96-….NEUT % (Nötrofil Yüzdesi) 54 ( 40 – 72 ) %
CBC97-….NEUT # (Nötrofil Sayısı) 3,67 ( 1,9 – 8 ) x10.e3/uL
CBC98-….EOS % (Eozinofil Yüzdesi) 1,34 ( 0 – 7 ) %
CBC99-….EOS # (Eozinofil Sayısı) ,091 ( 0 – ,8 ) x10.e3/uL
CBC100-….BASO % (Bazofil Yüzdesi) ,868 ( 0 – 1,5 ) %
CBC101-….BASO # (Bazofil Sayısı) ,059 ( 0 – ,2 ) x10.e3/uL
CBC102-….RBC (Eritrosit) 4,71 ( 4 – 5,2 ) x10.e6/uL
CBC103-….HGB (Hemoglobin) * 12,7 ( 13 – 17 ) g/dL
CBC104-….HCT (Hematokrit) 38 ( 36 – 46 ) %
CBC105-….MCV (Ortalama Eritrosit Hacmi) 80,7 ( 80 – 92 ) fL
CBC106-….MCH (Ortalama Hücre Hemoglobini) 26,9 ( 27 – 31 ) pg
CBC107-….MCHC (Ortalama Hücre Hemog.Konsant.) 33,4 ( 32 – 36 ) g/dL
CBC108-….RDW (Eritrosit Dağılım Genişliği) 17,4 ( 11,5 – 14,5 ) %
CBC109-….PLT (Trombosit) 301 ( 130 – 400 ) x10.e3/uL
CBC110-….MPW (Ortalama Trombosit Hacmi) 9,12 ( 6 – 13 ) fL
CBC111-….PCT (Platekrit) ,275 ( 0 – ,45 ) %
CBC112-….PDW (Trombosit Dağılım Genişliği) 17,2 ( 10 – 20 ) %

 

 

MERKEZ LABORATUVARI
TEST KODU/ADI SONUÇ NORMAL DEĞERLER
BY01-AÇLIK KAN ŞEKERİ * 181 ( 70 – 100 ) mg/dl
BY03-AST(SGOT) 16 ( 0 – 40 ) U/L
BY04-ALT(SGPT) 24 ( 0 – 40 ) U/L
BY05-ALKALEN FOSFATAZ 117 ( 53 – 141 ) U/L
BY06-GGT 29 ( 0 – 50 ) U/L
BY15-BUN 11 ( 5 – 25 ) mg/dl
BY17-KREATİNİN ,7 ( ,5 – 1,4 ) mg/dl
BY18-T.PROTEİN 7,3 ( 6,4 – 8,5 ) g/dl
BY19-ALBÜMİN 4,4 ( 3,5 – 5 ) g/dl
BY20-KALSİYUM 9,3 ( 8,2 – 10,6 ) mg/dl
BY22-KOLESTEROL * 223 ( 110 – 200 ) mg/dl
BY23-HDL-KOLESTEROL 60 ( 30 – 80 ) mg/dl
BY24-LDL-KOLESTEROL * 146,8 ( 60 – 130 ) mg/dl
BY26-TRİGLİSERİT 81 ( 50 – 200 ) mg/dl
İDR106-….DANSİTE * 1012 ( 1015 – 1025 ) .
İDR110-….LÖKOSİT NEGATİF ( NEGATİF – ) .
İDR112-….NİTRİT NEGATİF ( NEGATİF – ) .
İDR79-….İDRARDA pH ÖLÇÜMÜ 7 ( 5 – 7 ) .
İDR111-….ERİTROSİT NEGATİF ( NEGATİF – ) .
İDR105-….PROTEİN NEGATİF ( NEGATİF – ) .
İDR80-….GLUKO TEST NORMAL ( NORMAL – ) .
İDR107-….KETON(Aseton) NEGATİF ( NEGATİF – ) mmol/L
İDR109-….ÜROBİLİNOJEN NORMAL ( NORMAL – ) umol/L
İDR149-….EPİTEL(mikroskopi) 1 ( – ) .
İDR150-….HYALİN SİLENDİR(mikroskopi) 0 ( – ) .
İDR81-İDRARDA MİKROSKOPİ ( – ) .
İDR145-….LÖKOSİT(mikroskobi) 1 ( – ) .
İDR144-….ERİTROSİT(mikroskobi) 1 ( – ) .
İDR108-….BİLİRUBİN NEGATİF ( NEGATİF – ) .
İDR146-….BAKTERİ(mikroskopi) NEGATİF ( – ) .

 

HORMON LABORATUVARI
TEST KODU/ADI SONUÇ NORMAL DEĞERLER
TS091-TSH 1,7975 ( ,35 – 4,94 ) uIU/ml

 

 

Romotoid Artrit  İyileşme Öyküsü

Romotoid Artrit  İyileşme Örneği

İyileşme Sonrası raporlar;

HEMOG SONARSI 4 HEMOGRAM SONRASI ROMOTOİD SONRASI 2 ROMOTOİD SONRASI 4 ROMOTOİD SONRASI 5