Stereotaktik radyoterapi tekniği

Stereotaktik radyoterapi tekniği

Stereotaktik radyoterapi tekniği ile tedavi edilen hastaların büyük çoğunluğu aşağıda ki gibidir.

Akciğer, karaciğer ve omurilik tümörleri için kullanılır. Çoğu araştırmacı uygunluk sınırı

Maksimum kesit ile iyi sınırlı tümörlere

Kadar 5 cm çapı, bazı merkezler olmasına rağmen

7 cm.32-34,45-47 kullanımı gibi büyük tümörler için bildirilen sonuçlar

SBRT bölgesel nodal ışınlama ilave olarak bir destek olarak

Önerilmiştir. Hatta küçük hacimlerde beklentisiyle

Risk komşu organlar? Kürekleri ışınlanmış olacak

SBRT sırasında, hasta uygunluk bir değerlendirme Int gerekir normal doku fonksiyonu ve dozu dikkatli bir değerlendirme ihtimal

Dağıtım. Tipik olarak, solunum fonksiyon ve hacim

Işınlanmış olduğu, normal karaciğer en acil olan

Ana kök bronşlara considerations.32,48-51 Tümörler yakın,

Trake, Özafagus, mide duvarı, bağırsak, kan damarları, ya da spinal

kord büyük bir dikkatle yaklaştı, ya da hiç edilmelidir

Tüm mekânsal ayrılık eksikliği içinde onları yerleştirir eğer

Yol açabilir, yüksek doz tedavi gradyan bölgesi,

Yıkıcı klinik outcomes.18.28.32.49.52-54

Öneri: SBRT hala gelişmekte olduğundan,

radyasyon onkolojisi topluluk en ilerletmek için en etkili yol

SBRT bilgi tabanı resmi katılım yoluyla

grup denemeleri; Tek-kurumsal veya çok merkezli olsun

NCI veya diğer kaynaklardan veya sponsorluğunda çalışmalar

Aracılığıyla gibi kooperatif grup denemeleri NCI- sponsorluğunda

Şeklinde iken, RTOG kişilerce. Bu tür protokoller kapsamında hastaları Tedavisi

Uzmanlar tarafından geliştirilen sıkı kurallar takip edilmektedir garanti

Ve radyasyon onkolojisi ilerletmek için etkili bir yoldur

Toplumun SBRT bilgi tabanı. Uygun

Protokoller klinisyenler geliştirmek isteyen, mevcut değil

SBRT program, hastaları tedavi edecek karar vermelidir

Yayınlanan kılavuzlara veya yeni geliştirmek doğrultusunda

SBRT kurallar. En azından, bir kurumsal tedavi

Kurallar kümesi protokol veya radyasyon tarafından geliştirilen gerekmektedir

Onkologlar ve fizikçiler. Bir karar rutin için yapılırsa

Esasen yola SBRT rejimleri istihdam

Deneyimler yayınlanmış ya da endikasyonlar için SRT değil uygulamak için

Daha önce resmi olarak iş yapısı, iyi bir rapor

Prospektif klinik çalışma, gözden onaylanmış ve edilecek

Bir kurumsal inceleme kurulu tarafından takip.